Kil Minerallerinde Parçacık Büyüklük Dağılımının Warren-Averbach Yöntemiyle İncelenmesi

Hayrettin KÜÇÜKÇELEBİ, Mehmet TAŞER

Öz


Bu çalışmada kullanılan kil örneği, Giresun-Şebinkarahisar bölgesinden temin edilmiştir. XRD ve XRF analiz sonuçlarından kil örneğinin kaolinit türünde olduğu tespit edilmiştir. İncelenen örneğin x-ışını toz kırınım desenindeki yapısal olmayan etkiler, çeşitli yöntemlerle giderildikten sonra, 00 λ yansımalarına Warren-Averbach yöntemi uygulanmıştır. Uygulanan bu yöntemle, 00 yansıma piklerinde genişlemeye neden olan parçacık büyüklük ve strain dağılımı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Kil mineralleri; kaolinit; Warren-Averbach yöntemi; parçacık büyüklük dağılımı; strain.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.