ki Örneklem Problemi İçin Yeni Bir Test İstatistiği ve Gücünün Diğer Testlerle Karşılaştırılması

Mehmet Fedai KAYA, Çoşkun KUŞ

Öz


Bu çalışmada, sürekli dağılımlar ailesi için dağılımdan bağımsız yeni bir istatistik önerilmiş, bu istatistiğin kesin dağılımı, için bilgisayar programı kullanılarak uygun durumların sayılmasıyla, ve için amprik dağılımı Monte Carlo simulasyon yöntemiyle elde edilmiştir. Testin gücü Monte Carlo simulasyon yöntemi kullanılarak Kolmogorov-Smirnov, Mann- Whitney Wilcoxon ve İşaret testlerinin gücü ile karşılaştırılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Dağılımdan bağımsız istatistik; İki Örneklem Problemi; Monte Carlo simülasyon

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.