Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

* Biyoloji (Biology)

* Fizik (Physics)

* Kimya (Chemistry)

* Matematik (Mathemtics)

* İstatistik (Statistics)

* Çevre (Ecology)

* Tarım-Ormancılık (Agriculture-Forest)

 

 

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Gönderiler iki hakeme gönderilir ve 30 gün içinde karar vermeleri beklenir. 30 gün içinde raporu dergiye ulaşmayan hakemin yerine, başka hakem atanır. Gerektiğinde gönderilerin üçüncü bir hakem tarafından değerlendirilmesi istenebilir.

 

Yayın Sıklığı

Yılda 2 kez yayınlanır.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Danışma Kurulu

Unvan grupları alfabetik sırayla

 

Hakem Kurulu