RAPD-PCR Yöntemiyle Türkiye’deki Hyacinthella Schur (Liliaceae) Türleri Arasındaki Polimorfizm ve Filogenetik

Emine NAS

Öz


Bu çalımada Rastgele Çoaltılmı Polimorfik DNA - Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RAPD-PCR) Hyacinthella türlerini birbirinden ayırt etmek için kullanılmıtır. Kullanılan primerler, Hyacinthella türleri arasındaki genetik uzaklıkları belirlemede faydalı olduu tespit edilmitir. O-3 ve O-11 primerlerine göre H. heldreichii bireyleri genetik bakımdan birbirinin aynı bulunurken, O-3, O-11 ve O-4 primerlerine göre hem türler hem de bazı türün bireyleri arasında polimorfizm olduu belirlenmitir. H. hispida, H. lineata ve H. glabrescens bireyleri arasında oldukça yüksek polimorfizm görülmütür.

Anahtar Kelimeler


RAPD-PCR; Hyacinthella

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.