Bazı Organoselenyum Bileşiklerin Sentezi ve Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması

Kamuran KURBANLI

Öz


Bu çalışmada, organoselenyum bileşikler olarak 1-(fenilseleno)-3-siklohekzilamino-2 propanol (FSSP), 1-(p-metoksifenilseleno)-3-morfolino-2-propanol (p-MFSMP), 1-(p-bromofenilseleno)-3-morfolino-2-propanol (p-BFSMP) ve onların klorhidratları sentezlenmiş, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde lipid peroksidasyonu ve antioksidan aktivite (AOA) düzeyleri üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Bunun için ağırlığı 25g olan 80 adet kobay, her birinde 10 adet olmak üzere 8 gruba ayrıldı. Sentezlenen organoselenyum bileşikler farelerin deri altına 40, 80, 120, 160, 200, 240, 320 mg/kg dozlarda verildi. Verilen bu dozlarda 24, 48 ve 72 saatlerde ölen hayvanların miktarı belirlendi. Sentezlenen organoselenyum bileşiklerden her birinin belirli toksik etkiye sahip olduğu, LD50 değerlerinin 160 mg/kg, LD100 değerlerinin 200-240 mg/kg olduğu ,en az toksik dozun 80 mg/kg olduğu belirlendi. Elde edilen sonuçlara göre sentezlenen organoselenyum bileşiklerin antioksidatif etkinliğe sahip olduğu ve bu bileşiklerin klorhidratlarının antioksidan aktivitelerinin FSSP > p- MFSMP > p- BFSMP gibi sıralandığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Antioksidan; lipid peroksidasyon; organoselenyum bileşikler

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.