Emir Dağları (Afyonkarahisar) Güney Yarısı Florası

Taner KOCABIYIK, Ahmet SERTESER, Mustafa KARGIOĞLU

Öz


Emir Dağları güney yarısı florası 2006 – 2007 yılları arasında araştırıldı. Vejetasyon dönemlerinde, araştırma alanından 680 bitki örneği toplandı. Bu çalışmanın sonunda araştırma alanında 87 familyaya ait 294 cins ve 364 tür ve 158 tür altı takson tespit edildi. Bu taksonların 76’i Türkiye için endemik olup endemizm oranı % 14.5’dır. Türlerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir: İran – Turan elementleri 88 (% 16.8), Akdeniz elementleri 47 (% 9,0), Avrupa – Sibirya elementleri 38 (% 7.3) ve fitocoğrafik olarak bilinmeyenler ise 352 olup oranı % 67.4’dir.


Anahtar Kelimeler


Flora; Emir Dağları; Afyonkarahisar; Türkiye

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.