Başarakavak, Tatköy ve Altınapa Barajı (Konya) Arasında Kalan Bölgenin Florası

Evren YILDIZTUGAY, Yavuz BAĞCI, Osman TUGAY

Öz


Bu araştırma Başarakavak, Tatköy ve Altınapa Barajı (Konya) arasında kalan bölgenin florasını tespit etmek için yapılmıştır. Araştırma alanı kareleme sistemine göre C4 karesi içerisindedir. Çalışma alanından 2004-2006 yılları arasında toplanan 1222 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucu 90 familya ve 370 cinse ait 691 takson tespit edilmiştir. Çalışma alanındaki endemik takson sayısı 100 (% 14.5)’dür. Bitkilerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları şöyledir: Iran-Turan elementleri 160 (% 23.1), Akdeniz elementleri 68 (% 9.8), Avrupa-Sibirya elementleri 46 (% 6.6), Geniş yayılışlı ve yayılış alanları bilinmeyenler 417 (% 60.5)’dir.


Anahtar Kelimeler


Flora; Başarakavak; Tatköy; Altınapa Barajı; Konya.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.