Tripodal Schiff Bazlı Ligandın Sentezi ve Üç Merkezli Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi

Ziya Erdem KOÇ, H.İsmet UÇAN

Öz


Bu çalışmada çıkış maddesi olarak siyanür klorür kullanıldı. Siyanür klorür, sodyum karbonat ve benzenli ortamda 4-hidroksibenzaldehit ile reaksiyona girerek, 2,4,6-tris(p-formilfenoksi)-1,3,5-triazin (TRIPOD) elde edildi. Daha Sonra, Tripodal Schiff bazı literatüre göre TRIPOD ile aminin, kenetleme reaksiyonu ile sentezlendi. Tripodal Schiff bazının sentezi için, 2-(aminometil)piridin kullanıldı. Etanollü ortamda çözülmüş, 2,4,6-tns(2-piridilimino-4-formllfenoksl)-1,3,5-triazin ligandına, etanolde çözülmüş olan Ni(ll), Co(ll) ve Cu(ll) asetat tuzları ilave edilerek renkli kompleksler elde edildi. Sonuç olarak, tripodal Schiff baz ligandı ve kompleksleri izole edildi ve elementel analiz, FT-IR, 1H NMR ve manyetik susseptibilite ile yapıları aydınlatıldı.

Anahtar Kelimeler


Tripod; Schiff baz; Triazin; Geçiş metal kompleksleri

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.