Doğrusal Olmayan Kısıtsız Fonksiyonların Tümel Minimum Değerlerinin Uyarlanmış Tavlama Benzetimi Yöntemi İle Elde Edilmesi

Ayşen APAYDIN, Özlem TÜRKŞEN

Öz


Fen, mühendislik ve ekonomi alanında karşılaşılan bir çok problem, tümel en iyi çözümleri elde edilmek istenen optimizasyon problemi olarak ele alınabilir. Gerçek dünyada karşılaşılan problemler genellikle, doğrusal olmayan ve stokastik yapıda olduğu için, çözümler problemlere uygun, doğrusal olmayan fonksiyonel yapıların tanımlanması ile mümkün olacaktır. Bu problemler çok sayıda yerel minimum nokta içereceğinden, doğrusal olmayan optimizasyon yöntemleri ile her zaman yeterli güvenilirlikte ve etkinlikte çözümler elde edilemeyebilir. Karmaşık optimizasyon problemlerinin tümel çözümlerinin elde edilmesinde, metasezgisel yöntemler alternatif yöntemler olarak önerilebilir. Çalışmada, son yıllarda oldukça sık kullanılan bir metasezgisel yöntem olan Tavlama Benzetimi Yöntemi hakkında bilgi verilerek, Uyarlanmış Tavlama Benzetimi Yöntemi’ nin algoritmik adımları tanımlanmıştır. Tanımlanan algoritma ile birden fazla yerel minimuma sahip doğrusal olmayan test fonksiyonlarının tümel minimum değerleri elde edilmeye çalışılmıştır. Kullanılan algoritmanın yerel minimum tuzaklarından kurtulup, test fonksiyonlarının tümel minimum değerlerine oldukça yakın sonuçlar verdiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Doğrusal olmayan fonksiyonlar; tümel minimum; Tavlama Benzetimi Yöntemi; Uyarlanmış Tavlama Benzetimi Yöntemi

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.