Arat Dağı Florası (Birecik / Şanlıurfa, Türkiye)

Mehmet Mustafa KORKUT, Haşan AKAN, Mehmet Maruf BALOS

Öz


Bu araştırma 2002-2004 yılları arasında, Birecik ilçesi Arat Dağı florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanı Şanlıurfa İİ sınırları içerisinde ve Grid sistemine göre C7 karesindedir. Bölgede 49 familya ve 193 cinse ait 299 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Saptanan taksonların 6'sı endemiktir. İran-Turan elementleri 93 takson (% 31.1) sayısı ile ilk sırada yer almaktadır. Akdeniz elementleri 36 (% 12), Avr.-Sib. elementleri 5 (% 1.7) ve Sahra-Sina elementleri 1 (% 0.3) taksona sahiptir. Ayrıca 164 takson çok bölgeli veya bilinmeyenler grubuna girmektedir. Alanın florasında Fabaceae (49), Asteraceae (38) ve Brassicaceae (18) takson ile en fazla takson içeren familyalardır. Astragalus L. (8), Trifolium L. (7) ve Vida L. (7) en fazla takson içeren cinslerdir.

Anahtar Kelimeler


Arat Dağı; Birecik; Flora; Şanlıurfa.

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.