PLODIA INTERPUNCTELLA (HUBNER) (LEPIDOPTERA:PYRALIDAE)' NIN FARKLI GELİŞİM EVRELERİNİN YAĞ ASİDİ BİLEŞİMİ

Leyla KALYONCU, Senem ÖZGE

Öz


Plodia interpunctella larva, pup ve erginlerinin yağ asidi bileşimi gaz kromatoğrafik yöntemle araştırılmıştır. Analizler sonucu C12:0-C22:0 arasında değişen 20 adet yağ asiti belirlenmiştir. Larval gelişim evresinde en büyük yüzde palmitik aside (C16:0) aittir (%30,96). Oleik asit (C18:1) ise pup (%40,76) ve ergin evrede (%47,41) en yüksek yüzdeye sahip yağ asididir. Yağ asidi yüzdelerinde gelişim evrelerine göre farklılıklar belirlenmiş, doymuş yağ asidi yüzdesi larval evrede en yüksek iken, aşırı doymamış yağ asidi yüzdesi ise pup evresinde en yüksektir.


Anahtar Kelimeler


Lepidoptera, Plodia interpunctella, Yağ asidi bileşimi.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.