Ermenek Linyit Kömürünün Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu

Esin GÜLER

Öz


Bu çalışmada, Ermenek Kömürü süperkritik gaz ekstraksiyonu metodu ile sıvılaştırılmıştır. Elde edilen ürünler değişik çözücülerde çözülerek sınıflandırılmıştır. % 52,22 sabit C ihtiva eden Ermenek Linyiti, 360 o C de 120, 150, 200, 278 atm basınç altında, 0,5 litrelik bir otoklavda toluen ile süperkritik şartlarda- ekstrakte edilmiştir. Ekstraksiyon verimi şartlara bağlı olarak, susuz-külsüz kömürün % 19 – 28 i olarak bulunmuştur. Süperkritik gaz ekstraktı, değişik organik çözücülerle ekstrakte edilerek, petrol eterinde çözünen, petrol eterinde çözünmeyip benzende çözünen ve hem petrol eterinde hem de benzende çözünmeyen olarak üç ana kısma ayrılmıştır. 200 atm basınçta gerçekleştirilen deney sonucunda elde edilen ürünlerin ve ekstraktların IR spektrumları alınarak, Ermenek Linyitinin kimyasal yapısı ve özellikleri aydınlatılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda gaz ekstraksiyonu esnasında meydana gelen uçucu kükürtlü bileşikler de tayin edilmiştir. Bu yöntemin geliştirilerek daha büyük ölçekte yapılıp yapılamayacağı ve kömürden sıvı yakıt elde etme konusunda ekonomik olup olmadığının araştırılması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler


Kömür; Süperkritik şartlar; ekstraksiyon; kömürün sıvılaştırılması.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.