Elektroeğirme Yöntemiyle Baryum Titanat (BaTiO3) Nanofiber ve Nanotoz Üretimi ve Karakterizasyonu

Alper Kaya, Mustafa Koyuncu

Öz


Bu çalışmada, Baryum titanat (BaTiO3) nanofiber ve nanotozlar elektroeğirme yöntemiyle üretilmiştir. Nanofiberler 800 °C sıcaklıkta ısıl işleme tabi tutularak barium titanat nanotoz elde edilmiştir. Elde edilen numunelerin mikroyapı analizleri XRD ve SEM ile yapılmıştır. Isıl işlem öncesi SEM görüntülerine göre ortalama 800 nm çapa sahip düzgün silindirik fiberler elde edilmiştir. Isıl işlem sonrasındaki SEM görüntülerinde ise 50-250 nm aralığında çapa sahip düzgün ve homojen yapıdaki küresel baryum titanat tozların elde edildiği bulunmuştur. XRD analiz sonuçları BaTiO3 nanotozların kübik kristal yapıda olduğunu göstermiştir.

 


Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.