Etilendiamin Tetraasetik Asit Varlığında Yeni Yüzeylerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Metal Sensör Olarak Uygulanabilirliği

Şükriye Nilüfer, Yasemin Öztekin

Öz


Karbon elektrot yüzeyinin modifikasyonu sayesinde metal tayini uygulamalarında gelecekte gelişmelere ön olabileceğine inanılan bu çalışma, camsı karbon elektrot yüzeyinin etilendiamin tetraasetik asit ile modifikasyonunu ve modifiye yüzeylerin bakır (II) iyonunun tayini üzerine uygulamalarını kapsamaktadır. Yalın ve modifiye elektrot yüzeyleri redoks problar varlığında dönüşümlü voltametri tekniği ve taramalı elektron mikroskobu ile karakterize edilmiş ve veriler birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Etilendiamin tetraasetik asit-modifiye camsı karbon elektrot yüzeyinin pH’ı 3.0 olan Britton-Robinson tampon çözeltisindeki bakır (II) iyonlarına karşı yüksek hassasiyette ve nikel (II), demir (III) ve kobalt (II) iyonları varlığında yüksek seçicilikte olduğu tespit edilmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Camsı Karbon Elektrot; Yüzey Modifikasyonu; Yüzey Karakterizasyonu; Metal Sensör

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.