Düşük Sıcaklığın Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera : Pyralidae) Puplarının Total Lipid ve Total Yağ Asidi Yüzdelerine Etkileri

Z.Ülya NURULLAHOĞLU, Leyla KALYONCU

Öz


Düşük sıcaklıkta (+ 4°C) 10, 20 ve 30 gün süre ile bekletilen G.mellonella puplarının ağırlık kaybı, total lipid ve total yağ asidi yüzdeleri tespit edilmiştir. Sürenin uzaması ile ağırlık kaybında artış, total lipid ve total yağ asidi yüzdelerinde azalma olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler


Düşük sıcaklık; Lepidoptera; Pyralidae; Galleria mellonella; Lipid; Yağ asidi

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.