Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera:Pyralidae) Larva ve Pupunun Yağ Asidi Bileşimi

Abdurrahman AKTÜMSEK, Z.Ülya NURULLAHOĞLU, Leyla KALYONCU

Öz


G. mellonella’ nın 5., 6., 7. evre larvaları ve puplarının gaz kromatografik analizinde total yağ asidi bileşimini C 12:0 - 20:0 yağ asitlerinin oluşturduğu belirlenmiştir. Oleik asit ve palmitik asit yüzdelerinin çok yüksek olduğu, linoleik asit yüzdesinin de üçüncü büyük yüzdeye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Lepidoptera; Pyralidae; Galleria mellonella ; Yağ asidi bileşimi.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.