Kuşak Dağı Florası (Hadim-Konya)

Hakkı DEMİRELMA, Kuddisi ERTUĞRUL

Öz


Bu araştırma 1998-1999 yılları arasında Kuşak Dağı (Hadim-Konya) ve çevresinin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanının tamamı Konya il sınırları içinde yer alır ve güneyi Antalya il sınırında son bulur. Davis’in kareleme sistemine göre C4 karesinde yer almaktadır. Araştırma alanından 51 familya ve 195 cinse ait 326 takson tespit edilmiştir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir: Iran-Turan (78) % 23.9, Akdeniz (55) %16.9, Avrupa-Sibirya (14) % 4.2’dir. Geniş yayılışlı ve yayılış alanı bilinmeyenlerin oranı (179) % 54.9’dur. Endemik taksonların sayısı 70 olup oranı % 21.5’ tür. Araştırma bölgesinde en çok türe sahip üç familya; Compositae (45) % 13.8, Labiatae (35) % 10.7 ve Leguminosae (29) % 8.9, en büyük cinsler ise, Astragalus 9 (% 2.7), Silene 8 (% 2.4), Centaurea 7 (% 2.1) dir.

Anahtar Kelimeler


Flora; Kuşak Dağı; Hadim; Konya; Türkiye

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.