Zeytinbahçe - Akarçay (Birecik, Şanlıurfa) Arasında Kalan Bölgenin Etnobotanik Özellikleri

Mehmet Maruf BALOS, Haşan AKAN

Öz


Bu araştırma 2004-2006 yılları arasında Birecik ilçesi Zeytinbahçe ile Akarçay arasında kalan bölgenin florası ve etnobotanik özelliklerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanı Şanlıurfa il sınırları içinde, Türkiye’nin Grid sistemine göre C7 karesine girmektedir. Bölgede 62 familya ve 253 cinse ait 434 tür, 5 alttür ve 6 varyete olmak üzere 445 takson tespit edilmiştir. Saptanan taksonların 16’sı endemiktir. Araştırma alanında tespit edilen 16 endemik bitkiden 1'i CR (çok tehlikede), 1'i EN (tehlikede), 3'ü VU (zarar görebilir), 2’si NT (Tehdit altına girebilir) ve 9'u LC (az tehdit altında) kategorilerine girmektedir. Araştırma alanında yapılan etnobotanik çalışma sonucu, toplanmış 445 taksondan 190’ın etnobotanik özelliği bulunduğu tespit edilmiştir. Bu bitkilerden 96’sı yem, 56'sı gıda, 25’i yakacak, 43'ü tıbbi amaçlı, 3'ü süpürge yapımında, 9’u süs bitkisi, 4'ü takı, 7'si çocuklar tarafından oyun amaçlı, 2’si nazar amaçlı, 9’u çay, 2’si tütüne katılan, 2’si boya, 2’si baharat, 5’l çardak, inşaat malzemesi, 2'si sepet, 5’i zehirli, 2’si temizlik, 2'si hasır, 3’ü at koşumu yapımı ve 3’ü maydanoz, nane, hardal bağı olarak kullanılmaktadır. Bazılarına halk tarafından sadece yöresel isim verilmiş olup, bu bitkilerin herhangi bir etnobotanik kullanımı bulunmadığı tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler


Birecik; Zeytinbahçe; Şanlıurfa; Etnobotanik

Tam Metin:

Başlıksız

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.